Uusi vuosi ja uudet raketit

Me veneilijät tietenkin tiedämme ettei hätämerkinantovälineitä tule käyttää väärin. Kuitenkin joka kerta uudenvuodenvaihteen yönä näkee hätäraketteja ammuttavan taivaalle. Usein niitä varastetaan venekerhojen talvitelakoiduista veneistä. Kannattaakin huolehtia siitä, ettei omassa veneessä säilytä raketteja talven yli.

Veneilykauden päätyttyä hätämerkinantovälineet tulee poistaa veneestä, jotta niitä ei anasteta ja käytetä ilkivaltaisesti. Vuosittain veneisiin talveksi jätetyt hätäraketit aiheuttavat useita turhia etsintöjä meri- ja järvialueilla.

Jatka lukemista ”Uusi vuosi ja uudet raketit”

VVK ympäristötiedote

Uudenmaan ympäristökeskus on vuosina 2004 – 2006 käsitellyt yli 100 helsinkiläisen huvivenesataman alusjätelain ja -asetuksen mukaisen jätehuoltosuunnitelman. Näistä satamista 50 Uudenmaan ympäristökeskus on merkinnyt ympäristösuojelun tietojärjestelmään (VAHTI). Vuosaaren Venekerhon jätehuoltosuunnitelma on virallisesti hyväksytty ja talletettu em. keskuksen tietojärjestelmään syksyllä 2006.

Suunnitelmien jätelain nojalla tapahtuvan valvonnan Uudenmaan ympäristökeskus siirsi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2007 alussa. Valvonnan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat: roskaantuminen satamissa ja talvisäilytysalueilla, ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointi satamissa ja talvisäilytysalueilla, jätehuollon järjestäminen ja tiedotus venekerhoissa, jätevesien maaperän pilaantumisen ehkäisy talvisäilytysalueilla ja septitankkien jätevesien vastaanoton järjestäminen.

Lainsäätäjät ja Helsingin kaupunki ovat asettaneet meille seuraavat tiukat vaatimukset jätteiden käsittelystä ja keräämisestä. Jatka lukemista ”VVK ympäristötiedote”