Venepukkien kunto ja kestävyys

Jokainen veneen omistaja on vastuussa siitä, että hänen venepukkinsa on asianmukaisessa kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että pukki kestää sille telakoitavan veneen painon aiheuttamatta vaaraa ympäristölle. Venepukin tulee myös kestää tavanomaista pukkien siirtelyä, jota tehdään syksyisin pukkitalkoissa ennen veneiden nostoa ja keväällä veneiden laskun jälkeenTarvittaessa veneen omistajien tulee merkitä pukkiin ne kohdat, joihin kiinnityslenkit pukin nostamiseksi voidaan kiinnittää.

VVK ei ole vastuussa venepukin vaurioitumisesta, jos vaurio syntyy pukkia tavanomaisella tavalla siirrettäessä. Tavanomaisena tapana voidaan pitää esimerkiksi pukin nostamista traktorin avulla neljää kiinnityslenkkiä käyttäen tai pukin nostamista tai työntämistä käsivoimin.

VVK on vastuussa ainoastaan niistä vaurioista, joita pukille aiheutuu, jos sitä käsitellään tavanomaisesta huolellisuudesta poikkeavalla tavalla. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi pukkiin traktorilla törmääminen tai pukin pudottaminen maahan sitä traktorilla nostettaessa tai pukkien osuminen toisiinsa vähäistä suuremmalla voimalla.

Uutta peruskatsastukseen

VVK:n hallitus on päättänyt liittää peruskatsastuksen yhteyteen venepukin tarkastuksen. Tällöin silmämääräisesti varmistetaan pukin sopivuus ja kunto sekä todetaan oikeat nostopisteet. Näin varmistetaan ettei liian heikkoja tai muuten sopimattomia pukkeja olisi aiheuttamassa vaaraa telakoinnissa. Veneen omistaja vastaa siitä että käytettävä pukki kestää veneen sille aiheuttamat rasitukset niin myrskyssä, sateessa kuin pakkasessa.

4-laituri uusitaan

Uuden laiturin asennus alkaa 23.10. ja vanhan purku vie aikaa. Toisen noston jälkeen on veneet siirrettävä viereisiin laitureihin, näin saamme jo syksyllä uuden, hyväkuntoisen laiturin vanhan tilalle.