Venepukkien kunto ja kestävyys

Jokainen veneen omistaja on vastuussa siitä, että hänen venepukkinsa on asianmukaisessa kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että pukki kestää sille telakoitavan veneen painon aiheuttamatta vaaraa ympäristölle. Venepukin tulee myös kestää tavanomaista pukkien siirtelyä, jota tehdään syksyisin pukkitalkoissa ennen veneiden nostoa ja keväällä veneiden laskun jälkeenTarvittaessa veneen omistajien tulee merkitä pukkiin ne kohdat, joihin kiinnityslenkit pukin nostamiseksi voidaan kiinnittää.

VVK ei ole vastuussa venepukin vaurioitumisesta, jos vaurio syntyy pukkia tavanomaisella tavalla siirrettäessä. Tavanomaisena tapana voidaan pitää esimerkiksi pukin nostamista traktorin avulla neljää kiinnityslenkkiä käyttäen tai pukin nostamista tai työntämistä käsivoimin.

VVK on vastuussa ainoastaan niistä vaurioista, joita pukille aiheutuu, jos sitä käsitellään tavanomaisesta huolellisuudesta poikkeavalla tavalla. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi pukkiin traktorilla törmääminen tai pukin pudottaminen maahan sitä traktorilla nostettaessa tai pukkien osuminen toisiinsa vähäistä suuremmalla voimalla.

Hätäensiapukoulutus sunnuntaina 21.5.

Koska on oikeasti hätätilanne? Mitä teet jos omainen kouristaa? Jos naapuri vaipuu pinnan alle? Jos löydät jonkun tajuttomana?

Tule ja opi enemmän aiheesta! Luvassa teoriaa hätätilapotilaan ensiavusta ja toimintaa: elvytysharjoitusta, hengitystien avaamista, kylkiasentoon kääntämistä.

Kouluttajina Helsingin Pelastuslaitoksen kouluttajat.

Kerhotalolla sunnuntaina 21.5. kello 12.00 alkaen.

Turvallisuusasiaa

Tänä vuonna VVK:lla on tavoitteena nostaa vesilläliikkujiemme turvallisuutta eri tavoin:

Lipunnostopäivänä, sunnuntaina 23.4. kello 12 alkaen  järjestetään rannassa paloturvallisuuskoulutusta, halukkaat saavat käyttää sammutuspeitettä ja alkusammutinta aitoihin paloihin. Kouluttajina Helsingin Pelastuslaitoksen kouluttajat.

21.5. sunnuntaina kello 12 hätäensiapu- ja elvytyskoulutus kerhotalolla, kouluttajina Pelastuslaitoksen kouluttajat.

Vesien lämmettyä ”uintikelpoiseksi” harjoitellaan laiturilta mereenpudonneen nostoa: miten saada ihminen ylös jos pelastustikkaita ei ole.

Toisella kerralla harjoitellaan MOB-tilannetta – miten pääset kiipeämään omaan veneeseesi takaisin ja miten saat toisen nostettu turvaan.

Seuraa tietoa päivämääristä myöhemmin juuri näiltä sivuilta!

Tutustu myös näihin:

http://www.raja.fi/veneily

http://www.raja.fi/ohjeita/ohjeita_veneilijoille/toimenpidekortit