Katsastus

Katsastus ja vastuu veneestä

Katsastaja on veneilijän opastaja ja neuvoja veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. Samalla hän on asiantuntija veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa kysymyksissä. Erityisen suuri merkitys katsastajilla on turvallisuusmyönteisten asenteiden juurruttamisessa veneilijäkuntaan. Vastuu veneestä ja sen varusteista ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on kuitenkin aina veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta vastuusta. Päällikön on ennen purjehdusta varmistuttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi miehitetty.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteriseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös katsastaa veneen aina kun siihen on aihetta. Peruskatsastus tehdään kahdessa vaiheessa:

  1. runkokatsastus veneen ollessa maissa ja
  2. toinen osa veneen ollessa vesillä käyttövalmiina

Maissa pakkaskauden jälkeen tehtävästä katsastuksen osasta (runkokatsastuksesta) sovitaan katsastajan kanssa.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa käyttövalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Katsastustilanteessa on toivottavaa, että asiakas etsii etukäteen esille tarvittavat katsastuspaperit ja varusteet.
Katsastus on normaalisti tehtävä ennen juhannusta!

Katsastusajan varaaminen

Virallinen katsastuspäivä on keskiviikkoisin juhannukseen saakka. Katsastusajankohdan merkintään tulee muutos, merkintä tehdään kotisivujen kautta jäsenen omilla tunnuksilla. Toiminto tulee käyttöön huhtikuun lopulla. Katsastusmiesten yhteystiedot.

  • Varaa mahdollinen runkokatsastus ennen vesillelaskua, joka on  vuonna 2017 tehtävä 2011 tai sitä ennen runkokatsastetuille veneille.
  • Veneen katsastus tulee suorittaa ennen kesäkuun loppua
  • Katsastus järjestetään veneilyn keskusjärjestöjen sääntöjen ja katsastusmääräysten mukaisesti, mihin kerho ja sen jäsenet ovat sääntöjen mukaan sitoutuneet.
  • Kerhon katsastusprosentit pyritään säilyttämään korkeina.
  • Veneilyjärjestöjen suositusten mukaisesti katsastus koskee kaikkia kerhon rekisteriin merkittyjä veneitä.
  • SPV:n sääntöjen mukaan vain katsastetut veneet ovat oikeutettuja käyttämään kerhon lippua ja viiriä.
  • Vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksen vakuutusmaksuihin.
  • Katsastuksen kokonaan laiminlyönti aiheuttaa katsastussakon. Katsastussakko peritään kaikilta, myös kaikkein pienimmiltä veneiltä. Katsastuksen jatkuva laiminlyönti voi olla jatkossa venepaikan saamisen esteenä.